RIETEN DAKEN

Helaas is niet ieder dak geschikt voor riet. Voor een goede afwatering is een dakhelling van minimaal 35 graden wenselijk. We onderscheiden 2 soorten rieten daken nl:

het traditionele dak, bij de traditionele methode wordt het riet op een open constructie gebonden.Vanuit de binnenzijde kijkt men tegen het riet.

het schroefdak, bij het schroefdak wordt het riet aangebracht op een gesloten constructie. Het riet wordt direct op het plaatmateriaal gebonden.

 

Het tradionele dak
Het schroefdak

Tussen de platen en het riet bevindt zich geen lucht waardoor het schroefdak een relatief brandveiligerdak is. Tevens zal de isolatiewaarde hoger zijn bij een gesloten constructie.

Verhagen Rietdekkers
Tel: 0316 - 28 33 66
Fax: 0316 - 28 20 19
verhagenrietdekkers@outlook.com